Charakteristika

Mateřská škola, Třinec, SNP 447 se vyznačuje barevností a různorodou činnost, a proto jsme si dali do názvu „Školička v barevném kabátku”.

Budova je situována do poklidného místa, zároveň je však blízko náměstí, a proto se stává snadno přístupnou. Disponuje také zahradou s mnoha lákadly a místy pro dětskou zábavu.

V tomto roce se opět řídíme programem „MALÝMI KRÚČKY DO VELIKÉHO SVĚTA”, který je zaměřen na estetiku, ekologii a tvořivost. Program je realizován do 4 tématických celků, které jsou podrobně zpracovány v třídním vzdělávacím plánu. Náročnost podtémat si pedagogové vytvářejí podle vyspělosti třídy, využívají náměty z publikací a své fantazie. Pedagogové denně zařazují činnosti k rozvoji grafomotoriky, které přináší dobré výsledky.

Do celoročního plánu jsme začlenili specifický program „MŮJ KAMARÁD STROM“, který je sestaven tak, aby děti získaly elementární povědomí o nezbytnosti dřevin pro naši společnost a naučily se vnímat jejich krásu.

Nabízíme různé druhy zájmových činností pro děti – výuka angličtiny, plavání s Kenny clubem, saunování dětí (welnes), lyžařský kurz, návštěvy divadelních přestavení, výlety do přírody vlakem i autobusem, sportovní odpoledne, atletický den, návštěvy ekologických akcí, kino, návštěvy muzea, karneval a další akce.

Přijímání dětí do MŠ a skladba tříd

Děti jsou přijímány na základě podané přihlášky (viz dokumenty ke stažení) a následného kladného písemného rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Přihlášky do MŠ si mohou rodiče také vyzvednou osobně kdykoliv v průběhu roku.

Děti jsou rozděleny do dvou tříd:

  • 1. Třída      BERUŠKY      2 – 4,5 leté děti
  • 2. Třída     MOTÝLCI       4,5 – 7 leté děti

Poplatky

Poplatek za předškolní vzdělávání činí 400,- Kč na měsíc za dítě. Poslední rok před nástupem do základní školy jsou děti z tohoto poplatku osvobozeny po dobu 12 měsíců. Dále jsou od platby osvobozeni rodiče, kteří jsou osobami v hmotné nouzi.

Stravné na jeden den činí 41 Kč, 44 Kč pro děti 7-mi leté. Stravování se odhlašuje den předem nebo do 7.30 hod. daného dne nepřítomnosti dítěte ve školní jídelně nebo telefonicky.

Kontakty

  • Mateřská škola
    558 997 092
  • Školní jídelna
    558 997 093