Charakteristika

Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace má dlouholetou tradicí. Byla postavena již v roce 1956 na sídlišti Lyžbice a v roce 1980 prošla rozsáhlou generální opravou. Od svého vzniku měla vždy 4 třídy, několik let byla jedna třída vyčleněna pro děti s respiračním onemocněním.

Od roku 1998 je MŠ zapojena do mezinárodního programu Step By Step, který je v České republice známý pod názvem Začít spolu. Nabízíme validně standardní a širokou nadstandartní péči pro všechny děti naší školy. Děti do MŠ jsou přijímány z celého území města Třince i přilehlých obcí, není stanoven spádový obvod školy. Součástí mateřské školy je školní jídelna. Budova školy se nachází na snadno dostupném a klidném místě. Zároveň disponuje rozlehlými zahradami, které jsou dobře vybavena různými průlezkami, pískovišti a houpačkami.

Přijímání dětí do MŠ a skladba tříd

Děti jsou přijímány na základě podané přihlášky (viz dokumenty ke stažení) a následného kladného písemného rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy. Přihlášky do MŠ si mohou rodiče také vyzvednou osobně kdykoliv v průběhu roku. Počet přijatých dětí pro školní rok je 28 na jednu třídu. Ve třídách jsou děti od 3 do 7 let ve smíšených skupinách – takové složení tříd považují odborníci za přirozené (ani v životě nevyhledáváme věkově stejnou sociální skupinu).

V programu Začít spolu jsou vzdělávány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dle možností mateřské školy a potřeb rodičů integrujeme děti s postižením. Mateřskou školu navštěvují děti, jejichž rodiny jsou na různé sociální úrovni.Věnujeme se také dětem mimořádně nadaným a talentovaným.

Poplatky

Poplatek za předškolní vzdělávání činí 400,- Kč na měsíc za dítě. Poslední rok před nástupem do základní školy jsou děti z tohoto poplatku osvobozeny po dobu 12 měsíců. Dále jsou od platby osvobozeni rodiče, kteří jsou osobami v hmotné nouzi. Stravné dítě 3-6 let na jeden den činí 41 Kč, dítě 7 let 44 Kč. Stravování se odhlašuje den předem do 13.00 hod ve školní jídelně.

Kontakty

  • MŠ – ředitelna
    558 997 090
  • Školní jídelna
    558 997 091
  • 604 225 887
podzim-na-sedmikrasce-20