10.2.  Světový den luštěnin

6.3.     Den jódu

22.3.   Světový den vody

4.4.     Světový den vitamínu C

7.7.      Světový den zdraví

1.6.      Světový den mléka

16.10.  Světový den výživy

2.11.     Světový den vitamínu D