Při stravování chceme u dětí upevnit správné stravovací návyky. Naučit je používat nejen lžíci, ale i příbor. Správné stravování má za úkol při jídle vytvořit klidné, kulturní a estetické prostředí pro stravování.
Skladba jídelníčku je pro děti připravována tak, aby co nejvíce vyhovovala zdravému životnímu stylu a zároveň byly zachovány limity dle tzv. spotřebního koše. Jídelníček je rozmanitý a pestrý, je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.
Dětem nabízíme šťávy bez konzervantů, dbáme na denní přísun vitamínů – dostatek ovoce, zeleniny, nechybí celozrné pečivo, cereálie a domácí příprava sladkého pečiva. Společným zájmem všech pracovníků mateřské školy je zajistit dětem stravování pestré a bohaté, odpovídající zásadám zdravé výživy.
Ve spolupráci s rodinou respektujeme potřeby dětí – bezlepková dieta, intolerance laktózy apod.
Stravování se řídí:
 • vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 v platném znění tato vyhláška vymezuje mezi jiným:
  • organizaci školního stravování
  • výši poplatků za školní stravování
  • finanční limity na nákup potravin
  • výživové normy
 • vyhláškou č. 602/2006 o hygienických požadavcích na stravovací služby v platném znění
 • školským zákonem č. 561/2004 v platném znění