Vyplývá z vyhlášky č. 107/2011 o školním stravování.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v přílohách vyhlášky č.107/2011 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin.

 

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování.

Stravovací služby poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy.

Vedoucí jídelny je povinna sledovat průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech- potravinový koš.

Školní jídelna mateřské školy poskytuje žákům jedno hlavní jídlo, ranní a odpolední svačinu včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu.

V případě nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení MŠ není možno stravu odebírat s vyjímkou prvního dne žáka, který v MŠ onemocní.

 

Strava je podávána v průběhu:

  • ranní svačiny              08.15. – 08.45 hodin
  • hlavní jídlo                   11.45 – 12.15 hodin
  • odpolední svačina     14.15 – 14.45 hodin

 

Úplata za školní stavování je určena výší finančního normativu vyplývajícího z přílohy vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování.

způsobech a úhradě za stravovací služby informuje vedoucí školní jídelny.

Zástupci dítěte mají povinnost uhradit stanovenou částku v daném termínu a to i za nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku ve kterém dosahují věku dle přílohy vyhlášky č. 107/2011.

Upozorňujeme, že za hrubé porušení vnitřního a školního řádu  MŠ je považováno nesplnění podmínek stanovených k úhradě částek stravného a školného a dítě může být po písemném upozornění z MŠ vyloučeno.

 

Ve školní jídelně není možno dítě stravovat bezplatně.

 

Výše stravného v subjektu MŠ Nerudova činí:

  • 32,-Kč/den
  • 34,- Kč/den- sedmileté děti

 

Úřední hodiny vedoucí jídelny pro výběr stravného:

6:00 – 14:00 v poslední 3 pracovní dny v měsíci na následující měsíc dle rozpisu vyvěšeného v každé MŠ.

 

Dne 1.9.2017 vypracovala vedoucí jídelny: Dzivá Regina

Schválila ředitelka MŠ: Ševčíková Marta