STRÁVNÍK

PŘESNIDÁVKA

OBĚD

SVAČINA

CELKEM

DO ŠESTI LET

9,00 Kč

15,00 Kč

8,00 Kč

32,00 Kč  

SEDMILETÍ

9,00 Kč

17,00 Kč

8,00 Kč

34,00 Kč  

ŠKOLNÉ – PRO ROK 2019/2020

Paušální platba 400,-Kč

 

Úhrady za stravné školné:

  • bezhotovostní forma – povolení k inkasu – formulář ke stažení
  • hotově – poslední tři pracovní dny v měsíci na následující měsíc a to i v nepřítomnosti dítěte

Termíny plateb pro hotovostní úhrady najdete na své mateřské školce.

 

Odhlašování stravy:

strava se odhlašuje nejpozději do 7. hodin rána telefonicky:

MŠ Máchova: 558 997 095, 737 195 497

MŠ SNP: 558 997 092

MŠ Nerudova: 558 997 090