Snížení poplatku školné leden 2022

Vážení rodiče, v měsíci lednu 2022 je poplatek za školné snížený o 100,-Kč, tedy na 300,-Kč. Je to z důvodu, že v prosinci byla školka zavřená víc jak 5 dní /vánoční prázdniny/, proto se úplata snižuje. Děkuji.