Covid

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a rozhodnutí vlády o uzavření mateřských škol, je Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313 a její odloučená pracoviště mateřská škola Máchova 647 a mateřská škola SNP 447, včetně školních jídelen od 1.3.2021 uzavřena.

 Zde naleznete veškeré potřebné informace k ošetřovnému:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
Formulář – Žádost pro ošetřovné při péči o dítě :
https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m#archiv-tiskopisu