Akce Nerudova 2020/2021

pa110078.jpg

Vítáme vás ve školním roce 2020/2021
Děti se do 7,00 hod scházejí na 1. třídě “Zvoneček”.
Informace pro rodiče na jednotlivých třídách
sledujte nástěnky na jednotlivých třídách, kde budou pro rodiče vyvěšeny důležité informace ohledně provozu a organizace mateřské školy. Těšíme se na spolupráci.
 • Aktivity MŠ v průběhu roku
 • Celoroční výuka angličtiny
 • Náboženství
 • Plavecké kurzy
 • Taneční kroužek
 • Výlet dětí vlakem do Beskyd
 • Zájezd do loutkového divadla v Českém Těšíně
 • Haloweenská noc v MŠ, spoluúčast rodičů na výrobě Haloweenů,
 • Karneval s programem
 • Divadelní představení v MŠ i Trisii
 • Filmové představení v Kině Kosmos
 • Besedy v městské knihovně
 • Akce rodičů – podzimní výstavka z přírodnin v MŠ
 • Ekologický den na zahradě MŠ
 • Sportovní odpoledne na zahradě MŠ, opékání párků – akce rodiče a děti
 • Den matek s hodnotným programem v každé třídě
 • Školní výlet rodičů a dětí do Polska (Park překvapení v Ustruni)
  Nadstandartní činnosti v průběhu MŠ
 • Angličtina
 • Podzimní výlet vlakem
 • PlaváníSpolupráceSpolupráce probíhá se blízkou ZŠ, s klinickou logopedkou Mgr.Kudelovou, s PPP, spolupracujeme s SPC Ostrava Ranou péči v Českém Těšíně, MěÚ Třinec.

Co chystáme?

Individuální pohovory s rodiči. Každý rok si Vás zveme do školky, abychom si společně popovídali o Vašem dítěti a společně našli tu nejlepší cestu pro jeho spokojený všestranný vývoj.

Od září 2007 došlo ke změně tříd homogenních na třídy heterogenní, tj. třídy s dětmi smíšeného věku od 3 do 7 let.