Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 • Vyplývá z vyhlášky č.107/2011 o školním stravování
 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v přílohách vyhlášky
  č.107/2011 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin
 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách
  školního stravování

 • Stravovací služby poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy

 • Vedoucí jídelny je povinna sledovat průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů
  potravin na strávníka a den v gramech-
  potravinový koš

 • Školní jídelna mateřské školy poskytuje žákům jedno hlavní jídlo, ranní a odpolední
  svačinu včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu
 • V případě nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení MŠ není možno stravu
  odebírat s vyjímkou prvního dne žáka, který v MŠ onemocní.

 • Strava je podávána v průběhu: 

          ranní svačiny         08.15. – 08.45 hodin

          hlavní jídlo            11.45 – 12.15 hodin

          odpolední svačiny 14.15 – 14.45 hodin

 • Úplata za školní stavování je určena výší finančního normativu vyplývajícího
  z přílohy vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování
 • O způsobech a úhradě za stravovací služby informuje vedoucí školní jídelny
 • Zástupci dítěte mají povinnost uhradit stanovenou částku v daném termínu a to i za
  nepřítomnosti dítěte v MŠ

 • Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku ve kterém
  dosahují věku dle přílohy vyhlášky č. 107/2011

 • Upozorňujeme, že za hrubé porušení vnitřního a školního řádu MŠ je považováno
  nesplnění podmínek stanovených k úhradě částek stravného a školného a dítě může
  být po písemném upozornění z MŠ vyloučeno
 • Ve školní jídelně není možno dítě stravovat bezplatně

 • Výše stravného v subjektu MŠ Nerudova činí: 29,-Kč/den- šestileté děti,
  31,-Kč/den- sedmileté děti

 • Úřední hodiny vedoucí jídelny pro výběr stravného jsou uvedeny na každé MŠ