Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád školní jídelny

 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

 • Vyplývá z vyhlášky č.107/2011 o školním stravování

 

 • Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v přílohách vyhlášky č.107/2011 a rozpětím finančních limitů na nákup potravin

 

 • Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování

 

 • Stravovací služby poskytované strávníkům musí odpovídat zásadám zdravé výživy

 

 • Vedoucí jídelny je povinna sledovat průměrnou měsíční spotřebu vybraných druhů potravin na strávníka a den v gramech- potravinový koš

 

 • Školní jídelna mateřské školy poskytuje žákům jedno hlavní jídlo, ranní a odpolední svačinu včetně tekutin v rámci dodržení pitného režimu

 

 • V případě nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení MŠ není možno stravu odebírat s vyjímkou prvního dne žáka, který v MŠ onemocní.

 

 • Strava je podávána v průběhu:                                                                 ranní svačiny              08.15. – 08.45 hodin                  

     hlavní jídlo                  11.45 – 12.15 hodin                            

     odpolední svačina       14.15 – 14.45 hodin

 

 • Úplata za školní stavování je určena výší finančního normativu vyplývajícího z přílohy vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování

 

 • O způsobech a úhradě za stravovací služby informuje vedoucí školní jídelny

 

 • Zástupci dítěte mají povinnost uhradit stanovenou částku v daném termínu a to i za nepřítomnosti dítěte v MŠ

 

 • Strávníci jsou zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku ve kterém dosahují věku dle přílohy vyhlášky č. 107/2011

 

 • Upozorňujeme, že za hrubé porušení vnitřního a školního řádu  MŠ je považováno nesplnění podmínek stanovených k úhradě částek stravného a školného a dítě může být po písemném upozornění z MŠ vyloučeno.

 

 • Ve školní jídelně není možno dítě stravovat bezplatně

 

 • Výše stravného v subjektu MŠ Nerudova činí:  
 • 32,-Kč/den
 • 34,- Kč/den- sedmileté děti

 

 • Úřední hodiny vedoucí jídelny pro výběr stravného:

                                   6.00 – 14.00

poslední tři pracovní dny v měsíci na následující měsíc  dle rozpisu vyvěšeného v každé MŠ

 

 

 

Dne 1.9.2017 vypracovala vedoucí jídelny: Dzivá Regina                                schválila ředitelka MŠ: Ševčíková Marta