Jdi na obsah Jdi na menu
 


STRÁVNÍK               DO ŠESTI LET       SEDMILETÍ
                                  
PŘESNIDÁVKA           7,00Kč                       7,00Kč

OBĚD                       15,00Kč                    17,00Kč
 
SVAČINA                  7,00Kč                       7,00Kč
 
CELKEM                 29,00Kč                        31,00Kč
 
ŠKOLNÉ - PRO ROK 2016/2017
 
Paušální platba    200,-Kč

Úhradu stravného a školného můžete provést formou:
Od školního roku 2016/17 se mění termín úhrady školného a stravného!
Školné a stravné se hradí hotově - poslední týden v měsíci na následující měsíc tzn.: v měsíci září na říjen 
převodem - poslední den v měsíci na následující měsíc
 
Terrmíny plateb pro hotovostní úhrady :
Říjen 26.9. - 30.9.2016
   
Listopad 26.10. - 31.10.2016
   
Prosinec 28.11. - 30.11.2016
   
Leden 19.12. - 22.12.2016
   
Únor 25.1. - 31.1.2016
   
Březen 23.2. - 28.2.2016
   
Duben 27.3. - 31.3.2016
   
Květen 24.4. - 28.4.2016
   
Červen 25.5. - 31.5.2016
 

Odhlašování obědů:
stravné se odhlašuje nejpozději do 7.hodin rána telefonicky.
MŠ Máchova                558 997 095, 737 195 497
MŠ SNP                       558 997 093
MŠ Nerudova               558 997 090, 558 997 091
  
Informace a dotazy ke stravování řešte v kanceláři vedoucí školní jídelny.