Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Místní akční plán v ORP Třinec  <<<ZDE>>>


Rozvojový program Podpora logopedické prevence
Věcné vyhodnocení projektu

Číslo rozhodnutí

MSMT-6742-14/2014

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Název projektu

Logopedická prevence pro rozvoj správného vývoje řeči v předškolním věku

Název právnické osoby

Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace

IZO školy

107622491

 

Věcné vyhodnocení projektu:

Z projektu bylo hrazeno školení v rozsahu 80 hodin a akreditováno MŠMT, bylo vybráno z nabídky kurzu pro logopedické asistenty organizovaných KVIC Nový Jičín a NIDV Ostrava. Školení bylo zaměřeno pro pedagogy- přínos pro prevenci řečových vad.

Dále proběhlo školení pro rodiče na téma zapojení rodičů a nutnost spolupráce v oblasti řečových potíží dětí a rozvoje komunikativních dovedností – KVIC (akreditováno MŠMT).

Část finančních prostředků bylo vyčleněno na nákup tabletu  a pomůcek  pro řečovou výchovu ve škole.

Školení                                  22 100,- Kč (akreditováno MŠMT)

tablet 2 x 6 999,- Kč             13 998,- Kč

flipcharty s příslušenstvím     4 424,- Kč

demonstrační obrazy              6 499,- Kč

logopedie Šimon                    3 611,- Kč

didaktické pomůcky               6 645,- Kč

pracovní listy                          2 723,- Kč

 

www.skolka-trinec.cz

Přehled o čerpání dotace v roce 2014 (v Kč)

Dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

60000

60 000

 

z toho platy

0

0

 

z toho OON

0

0

 

z toho odvody

0

0

 

z toho FKSP

0

 

 

z toho OBV celkem

60 000

60 000

Datum:

14. 1. 2015

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

BC. Marta Ševčíková