Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrajeme si

„Kdo si hraje, nezlobí!"

Aneb kde všude si děti mohou hrát ...

20170530_102733.jpg

Rozdělení tříd v MŠ:

1. třída – Mravenečci          2 - 3leté děti

  • Paní učitelky: Bc. Janina Plintová, Veronika Szurmanová

2. třída – Veverky                 3 - 4leté děti

  • Paní učitelky: Bc. Monika Kapsiová, Bc. Helena Marková

3. třída – Sovičky                 5 - 6leté děti

  • Paní učitelky: Dagmar Husová, Kateřina Tomoszková

Logopedická třída – Žabičky – smíšená třída pro děti s logopedickými vadami

  • Paní učitelky: Iva Gorová, Eva Budínová

  

Režim dne : 

6:00 – 7:00         – příchod dětí do MŠ (možno i později), děti se schází na 1. třídě

 7:00 – 8:45        – ranní hry a individuální činnosti ve třídách

 8:45 – 9:00        – úklid hraček, pohybová aktivita, hygiena

 9:00 – 9:15        – svačina

 9:15 – 9:30        – ranní kruh, vzájemné přivítání dětí, vyprávění zážitků, seznámení s tématem denní   činnosti   

 9:30 – 10:00       – pedagogicky zacílená činnost

10:00 – 11:30      – příprava na pobyt venku, pobyt venku (za nepříznivého počasí realizace různorodých aktivit v prostorách MŠ)

11:30 – 12:00      - hygiena, příprava na oběd, oběd

12:00 – 12:15      - hygiena, převlékání a příprava dětí k odpočinku

12:15 – 14:00      - poslech a čtení pohádek, odpočinek, spánek (dle individuálních potřeb dětí)

14:00 – 14:30      - převlékání, hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:00      - volné hry a činnosti dětí, odchod dětí domů

 

 

REŽIM DNE V LOGOPEDICKÉ TŘÍDĚ:

 6:00 – 9:15        - příchod dětí do MŠ, spontánní činnosti, individuální logopedická péče, pohybová aktivita, svačinka

 9:15 – 10:15       - pedagogicky zacílená činnost, kolektivní logopedická cvičení (MDS, cvičení fonematická, dechová, grafomotorická a artikulární,práce dle metody dobrého staru a rozvoj jazykových dovedností podle Elkonina)

10:15 – 12:00      - příprava na pobyt venku, pobyt venku

12:00 – 12:30      - hygiena, oběd

12:30 – 14:00      - odpolední klid, četba knížek na pokračování, poslech relaxační hudby, náhradní aktivity

14:00 – 16:00      - převlékání, svačinka, individuální logopedická péče, konzultace s rodiči, odpolední činnosti, zájmové činnosti

 

 

Školní vzdělávací program „Putování za poznáním“:

     Výchovně-vzdělávací plán naší MŠ je postaven na principech environmentálního pohledu na svět. Snažíme se v dětech rozvíjet pozitivní vztah k přírodě, ať už živé nebo neživé. Děti jsou vedeny k poznávání přírody všemi smysly. Důraz je opět kladen především na prožitkové učení v přirozeném prostředí. Děti ve třídách pečují o živá zvířata a pozorují jejich život. Na zahradě pěstují rostlinky a v nedalekém lese se seznamují s prostředím našich lesů.

            Systém charakteristiky obsahu vychází z publikace „Hrajeme si“ – Barevné kamínky, autorek Gabriely a Milady Přikrylových. Obsah vzdělávání je ve školním vzdělávacím programu rozpracován do několika tematických celků. Každý měsíc je rozplánován do jednotlivých podtémat, kdy jedno téma připadá na jeden týden. Poslední týden v měsíci je prostorem pro dokončování, umožňuje některé z témat podle potřeb prodloužit či zkrátit podle zájmu dětí, umožňuje evaluaci, či případně volbu vlastního tématu učitelkou. ŠVP určuje přibližné časové rozložení daných témat nezávazně. Časový prostor k realizaci zůstává otevřený, flexibilní, dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky.

 

Desatero dítěte:

1. Neodbývejte mne, když se ptám

Mám milion otázek, ale já opravdu chci vědět všechno. Když mi neodpovíte nebo mne odbudete výmluvou, budu se muset ptát jiných. Můj hlad po poznání je stejný jako hlad a žízeň, které se snažíte tak pečlivě uspokojovat. Dělejte to stejně jako i s mým hladem po vědění. Budu si Vás za to vážit.

2. Nebojte se být pevní v jednání se mnou

Vím, že na světě je pevný řád a je nutný. Není-li, necítím se dobře. Když jste jednou příliš povolní a podruhé přísní, nevím, na čem jsem a nevím si rády. Vaši pevnost mám raději než Vaši měkkost. Dává mi pocit většího bezpečí.

3. Nedovolte mi, abych si vytvořil zlé návyky

Vy sami víte lépe než já, jak těžko se zlozvyk mění. Vy sami víte nejlépe, co člověku pomáhá, co mu přitíží a je překážkou. Já se na Vás musím spoléhat v době, kdy tomu ještě nerozumím. Pomozte mi proto a zasáhněte včas, abych se špatným návykům nenaučil.

4. Nesekýrujte mě

Vím, že Vám někdy zavdám příčinu, abyste mě napomínali. Když mě však napomínáte příliš nebo jste při tom v neprávu, deptá mne to. Zdá se mi, že je to trápení, kterého není zapotřebí. Nedivte se potom, že třeba zlobím a Vy si se mnou nevíte rady. Když mne popichujete nebo do mne rýpete poznámkami, nedivte se, že se tvářím, jako bych neslyšel. Já si totiž s Vámi opravdu nevím rady.

5. Nechraňte mne před důsledky mých činů

Já vím, že to se mnou myslíte dobře. Přáli byste si, abych nemusel opakovat těžké zkušenosti, kterými jste museli sami projít. Máte mne rádi, ale opravdová láska dovolí dítěti, aby mnohé zkusilo na vlastní kůži. U mnoha věcí se to zkusit dá – a já to zkusit chci. Každá zkušenost se slovy předat nedá.

6. Neopravujte mne před lidmi

Sami říkáte, že každý z nás udělá někdy chybu. Já jich v dětství udělám mnoho. Jsem rád, že mne upozorníte, co dělám špatně. Ale prosím Vás, upozorněte mne na to mezi čtyřma očima. Vidím ve Vás autoritu, vážím si Vás a vím, že mi chcete pomoci. Když mne napomínáte před druhými lidmi, strašně se stydím, protože mi berete i kus lidské důstojnosti. Prosím Vás, nedělejte to.

7. Nezapomeňte, že se někdy nedokážu vyjádřit tak, jak bych chtěl

Vám dospělým to jde, Vy se slovy děláte doslova zázraky. Mně se to ale někdy nepodaří a netrefím se do slova, které byste chtěli slyšet. Ani nevíte, jak je to těžké dostat ze sebe to, co chci říci a jak mi to stokrát nejde a nepovede se a nepovede, až se musím rozplakat.

8. Nehýčkejte mne

Prosím Vás, nerozmazlujte mne a neplňte mi každé přání, které vyslovím nebo jen naznačím. Uvědomte si, že Vás jen tak zkouším. Chci vědět, co si na Vás můžu dovolit. Vím, přece, že nemohu dostat vše, o co žádám.

9. Nebuďte nedůslední

Důslednost mi pomáhá poznat, co je co. Nedůslednost mne mate. A v chaosu se člověku nežije dobře, zvlášť malému človíčkovi. Nezapomeňte, že  nemohu žít bez ochranného obalu porozumění a lásky. Vím, že Vám to nemusím připomínat, jsem Vám za to vděčný a mám Vás rád. Vždyť  nepotřebuji nic jiného než cítit, že i Vy máte rádi mne.

 

10. Pamatujte, že se toho naučím víc podle vzoru než od kritika

Mám Vás rád, potřebuji Vaši lásku!!! 

 

10 RAD JAK ZVLÁDNOUT ZAČÁTEK: 

1.)Mluvte s dítětem

Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod. 

2.)Zvykejte dítě na odloučení

Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na Vás může spolehnout. 

3.)Veďte dítě k samostatnosti

Veďte dítě k samostatnosti v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 

4.)Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám.

Dítěti dejte najevo, že rozumíte jeho obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest). Vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“. 

5.)Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní.

Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem. 

6.)Dejte dítěti s sebou něco, co má rád.

Dejte dítěti s sebou něco důvěrného z domova. Nějakou maličkost, která by se dala schovat do kapsy – něco co se nerozbije a čehož případná ztráta by nebyla fatální. 

7.)Plňte své sliby.

Když řeknete, že přijdete po obědě, přijďte po obědě. 

8.)Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy.

Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci Vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat strach a nejistotu rodičů. Platí, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit i dítěte jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém. 

9.)Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem.

Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den. 

10.)Komunikujte s učitelkou.

Mluvte s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte. S dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na půl hodiny apod. 

"Na zemi spolu sedíme,
za ruce se držíme.

Popřejem si dobrý den,
Ať je každý spokojen."