Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Aktuality

V tomto školním roce máte možnost platit stravné převodem bankou.
 • Bližší informace vám podá vedoucí školní jídelny.

Kurz angličtiny

 

 • Kurz angličtiny bude probíhat od října

   

 

Škola hrou

Hra je hlavní činností Vašeho dítěte. Dítě má potřebu poznávat okolní svět, rozvíjet své schopnosti, učit se, získávat nové zkušenosti. Toto všechno mu akce naší MŠ umožňuje.

Aktivity pořádáne v rámci MŠ

 • Podzimní eko-vycházky - polodenní vycházky s ekologickými programy.
 • Zavírání zahrádky - akce rodičů s dětmi ( jak se ukládá zahrada na zimu).
 • Mikulášská besídka s nadílkou - účast Mikuláše s čertem.
 • Vánoční inspirace - děti a rodiče vyrábějí vánoční ozdoby a dekorace, maminky si vyměňují recepty, poslech koled.
 • Vánoční besídka - krátký program všech tříd, nadílka dárků pod stromečkem, poslech koled a konzumace cukroví.
 • Dětský karneval - rej masek, soutěže, občerstvení, fotografování.
 • Jarní eko-vycházky - pořádá každá třída zvlášť: přímé pozorování přírody umocněné prožitkem, vnímání negativních vlivů regionu,plnění eko-úkolů.
 • Den jódu - názornou a prožitkově dostupnou formou se děti seznamují s důležitosti jódu pro náš organizmus ( výstava mořských živočichů, výroba rybích pokrmů, soutěže v chytání ryb aj.)
 • Den Země - účast na akcích, které pořádá sdružení VITA ve spolupráci s městem.
 • Besídka ke Dni matek a otců.
 • Dětská olympiáda - sportovní klání na atletickém stadionu na Lesní ulici.
 • Den dětí - sportovní soutěže a opékání párků na školní zahradě,za nepříznivého počasí děti shlédnou divadlo hrané učitelkami.
 • Školní výlet - celodenní výlet s účastí rodičů autobusem a vlakem, hledání pokladu, plnění ekologických úkolů.
 • Rozloučení s předškoláky - formou besedy za účasti rodičů, předání almanachu.
 • Divadelní představení pro děti z rehabilitačního stacionáře připravené předškoláky.
 • Pořádání exkurzí : požárníci, chovatelé zvířat, zahradnictví aj.dle plánu.
 • Návštěvy divadla, koncertů, výstav , muzea, besedy v městské knihovně ……
 • Exkurze - hasiči, nemocnice, farma s domácími zvířaty v Lyžbicích , nádraží aj.

 

Naší partneři

Spolupráce s organizacemi

 • 5. ZŠ Kopernikova
 • rehabilitačním stacionářem , ZUŠ, DDM
 • ekologické centrum Vita Ostrava

a odborníky :

 • s logopedem, pediatrem, psychologem,

a také s ostatními MŠ našeho subjektu - MŠ Nerudova a MŠ SNP